Begreber og termer i disc golf - Hvad betyder de? - Discshoppen.dk

Begreber og termer i disc golf - Hvad betyder de?

Som ny disc golf-spiller støder du ind i alverdens termer i denne storslåede, men også tekniske verden.

Her får du forklaringer på de mest brugte og vigtige termer.

Ved alle kast tages der udgangspunkt i, at du er en højrehåndet person, der kaster et baghåndskast (right-handed-back-hand: RHBH).

Når du er på udkig efter nye discs, vil du støde ind i begrebet stabilitet.

Dette refererer til, hvordan discens flyvebane vil arte sig, når du kaster den.

Der er 3 forskellige typer af stabilitet, som du skal være opmærksom på:

  • Stabil
  • Understabil
  • Overstabil

Stabil, Understabil og Overstabil

Hvad er en stabil disc?

En stabil disc vil holde banen den kastes i og efterfølgende fade mod venstre, når dens rotation aftager. 

Hvad er en understabil disc?

En understabil disc vil, når den kastes med nok power og spin, starte ud med at flyve modsat dens naturlige fade-retning (venstre). Derefter vil den rette sig op og flyve ligeud, inden den til sidst, når rotationen aftager, vil fade mod venstre.

Hvad er en overstabil disc?

En overstabil disc vil flyve mod venstre hele vejen og altså følge fade-retningen. Denne vil være svær at kaste for nybegyndere, da den kræver meget power og spin, for at kunne få distance på kastet.

Hyzer, anhyzer eller flat?

Der findes 3 forskellige standard vinkler, og dermed typer af kast, som discen kan kastes i. Disse tre kastevinkler kaldes henholdsvis hyzer, flat og anhyzer. 

Der findes også andre typer af kast, som den erfarne spiller vil inddrage og bruge i deres spil. Nedenstående er dog de mest brugte og derfor de vigtigste at lære.

 

Hvad er en hyzer?
Hyzer 
betyder, at man kaster discen i den vinkel, som svarer til discens naturlige flyvekurve.

Hvad er en anhyzer?

Anhyzer betyder at man kaster discen i en vinkel som er modsat dens naturlige flyvekurve.

Hvad vil det sige at kaste flat?

Flat betyder, som navnet allerede siger, at man kaster discen i en neutral vinkel, altså holder den fladt.

Discens flyvebane afhænger af både vinklen den kastes i, men også discens stabilitet.

Nedenfor ses et billede af kombinationerne mellem discenes stabilitet og vinklen de kastes i.

Ofte vil du finde dig placeret bag et træ eller anden forhindring i lige linje mod kurven, hvor det ved første øjekast kan virke uoverskueligt at skyde udenom, og samtidig holde kursen mod kurven.

Dertil har man fundet måder at udnytte discens flyveegenskaber på, så dette ikke er et problem.

Flexlinje eller flexskud betyder, at man enten kaster en stabil eller overstabil disc på en anhyzer vinkel, så discen ved en RHBH vil starte med at flyve til højre, men slutte af med at flyve til venstre. Derned minder dens flyvekurve om et S.

Turnoverkast betyder at man kaster en understabil disc med en flad vinkel, hvilket resulterer i, at discen flyver modsat sin naturlige flyvekurve, hvilket ved en RHBH vil være mod højre. Dette vil også give S-kurven, så du kan holde kursen mod kurven.

Tilbage til blog